Maurice Mentjens

Fotografie: M. Mentjens

BIPOOL is de naam voor een tweejaarlijkse designmanifestatie in de Euregio, een initiatief dat gedragen wordt door de provincies Nederlands- en Belgisch-Limburg. De manifestatie wordt vormgegeven door gastcuratoren en instellingen onder supervisie van de initiatiefnemers NAI Maastricht, Z33 Hasselt en Museum Het Domein Sittard.

BIPOOL en de Biënnale du design de Liège willen het talent in de (eu)regio zichtbaar maken en de creativiteit in de hogere kunst- en ontwerpopleidingen van Luik, Aken, Heerlen, Hasselt, Genk, Sittard en Maastricht verbinden.

De installatie

De tafel is een ontwerp van Maurice Mentjens (NL) en Bram Boo (B). Artistieke coördinatie, Jan Boelen Z33 en design platform Limburg (B).

Een tafel is de ontmoetingsplek bij uitstek, dus ook voor de twee Limburgen en andere partners uit de Euregio. Aan tafel wordt er gepraat, gedronken, gegeten en gelachen.

Maar je kan, zoals kinderen dat doen, een tafel ook zien als een huis om in te spelen… Bram Boo en Maurice Mentjens, grote kinderen, zien het als een plek om in, op en rond te exposeren. Dit ontwerp wordt de speeltuin van de verschillende ontwerpers uit de beide Limburgen. De gepresenteerde vormgevers zijn geselecteerd volgens datzelfde gegeven: fantasie, surealisme, dromen, verhalen, … zijn uitgangspunten in hun werk.

Net als Bram en Maurice met hun ontwerp van de tafel, geven ze aan een bestaand voorwerp en een gekende vorm een twist . Hier ontmoeten twee werelden elkaar: de echte en de droomwereld, België en Nederland, Bram en Maurice, toegepaste kunsten en vrije kunsten, unica en duplicaten, industrie en ambacht, tussen unica en duplicaat, tussen industrie en ambacht, oud en nieuw…

Ontwerpers in de installatie:

Studio Job, Kiki van Eijck, Piet Stockmans, Casimir & Vlaemsch, Roel Vandebeek, Patrick Reuvis o.a.

Maurice Mentjens
Martinusstraat 20
6123 BS Holtum, THE NETHERLANDS

P +31 (0)46 481 14 05
E info@mauricementjens.com
KvK 14044737
Provincie Limburg
design & development: Atelier Fabien

Maurice Mentjens