Maurice Mentjens

Fotografie: S. Technau

Voor het eerst reikt de gemeente Roermond in 2017 twee kunstprijzen uit aan (interieur)ontwerpers. De ‘Harrie Tillieprijs: vormgeving in het voetspoor van Pierre Cuypers’ is vanaf 2017 opgesplitst in twee prijzen met bijbehorende honorering. De ‘Limburg Design Award’ is bestemd voor bekende, al langer werkzame ontwerpers. De ‘Harrie Tillieprijs’ beloont jonge, talentvolle ontwerpers. De beide doelstellingen, profilering van het Roermonds museum en stimulering van jong talent, kunnen zo beter worden verwezenlijkt.

Maurice Mentjens werd wederom gevraagd voor de vormgeving van de tentoonstelling. Zijn doelstelling voor het ontwerp van de expositie was een eenvoudige, afgewogen presentatie te creëren die op de achtergrond blijft. De geëxposeerde objecten spelen de hoofdrol. Aangezien het budget beperkt was, is een eenvoudig maar kwalitatief goed te realiseren ontwerp bedacht zodat er nog voldoende geld over bleef voor grafische vormgeving, belettering en drukwerk. Er werden zes grijze ‘lopers’ geconstrueerd waarop de genomineerden een eigen presentatie konden creëren.

De Limburg Design Award wordt sinds 2003 om de twee jaar uitgereikt aan een actuele vormgever die (inter)nationaal werkzaam is. De prijs richt zich op hedendaagse interieurontwerpers die een link hebben met het werk en gedachtengoed van architect Pierre Cuypers.

De prijs heeft daarom als uitgangspunt ‘Vormgeving in het voetspoor van Pierre Cuypers’. Ook al hanteren hedendaagse interieurontwerpers andere materialen en productietechnieken om hun ontwerpen te realiseren. Hun streven is verwant aan dat van Cuypers; schoonheid, engagement, ambacht, ondernemerschap en vernieuwing zijn voor beiden net zo belangrijk.

De Harrie Tillieprijs heeft als doel het stimuleren van de artistieke ontwikkeling van jonge talentvolle ontwerpers. De prijs sluit zo meer aan bij zijn naamgever Harrie Tillie, tussen 1988 en 2001 de conservator van het Roermonds museum. Hij zette zich als conservator in om jonge, talentvolle ontwerpers een podium te bieden.

Door het uitreiken van de Limburg Design Award wil gemeente Roermond de bekendheid van Pierre Cuypers, zijn werk en gedachtegoed vergroten en het Cuypershuis profileren als platform voor hedendaags interieurdesign.

De genomineerden voor 2017

Limburg Design Award

  • FormaFantasma, winnaar 2017
  • Overtreders W
  • Studio Drift

Harrie Tillieprijs

  • Studio Sabine Marcelis,winnaar 2017
  • Jólan van der Wiel
  • Noman Studio


De juryleden voor deze editie

Jeroen Junte – publicist op het gebied van design en architectuur.
Robert Thiemann – directeur Frame Publishers
Thomas Eyck – producent en distributeur van contemporaine designobjecten.
Henk Wolters, algemeen directeur Kernarchitecten², voorzitter

De expositie was te zien van 3 december 2017 tot en met 25 februari 2018 in het Cuypershuis in Roermond.

Maurice Mentjens
Martinusstraat 20
6123 BS Holtum, THE NETHERLANDS

P +31 (0)46 481 14 05
E info@mauricementjens.com
KvK 14044737
Provincie Limburg
design & development: Atelier Fabien

Maurice Mentjens